agritechh

0 videos 0 Followers

Description

Agritech E&T là công ty ra đời hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ ngành chế biến, bảo quản thực phẩm, nông nghiệp sau thu hoạch, chế biến thịt , đóng gói…v…v https://myspace.com/agritech.e.t https://www.plurk.com/agritechh/public https://padlet.com/agritech


Joined 3 months ago

Featured Channels