Tran Thuy Van

0 videos 0 Followers

Description

Có hơn 30 năm kinh nghiệm Bác sĩ - Trần Thúy Vân hiện đang là bác sĩ sản phụ khoa, điều trị bệnh xã hội tại PK Đa Khoa Quốc Tế Hà Nội. Mail: bsthuyvan289@gmail.com Sdt: +84969668152


Website url https://dakhoaxadan.com/author/tranthuyvan

Joined a year ago

Featured Channels