cammechco

0 videos 0 Followers

Description

CAMMECH là trung tâm đào tạo CAD CAM CNC, lập trình CNC Phay, Tiện, Creo, Mastercam, Solidworks, NX, Inventor, thiết kế ArtCam, gia công khuôn mẫu.  #cammech #cammechco #trungtamcammech


Website url https://cammech.edu.vn

Joined 3 months ago

Featured Channels