cokhialphatech

0 videos 0 Followers

Description

Cơ khí Alpha Tech tại Hà Nội chuyên gia công cơ khí phay CNC, tiện CNC, gia công chi tiết máy, jig, đồ gá và gia công kim loại tấm: cắt laser, chấn kim loại


Website url https://cokhialphatech.vn

Joined a month ago

Featured Channels