Com chay cha bong Sai Gon An Nam

0 videos 0 Followers

Description

Sweetie House độc quyền phân phối cơm cháy chà bông số 1 sài gòn thương hiệu AN NAM, Với các sản phẩm đóng gói 250g, gói 500g như cơm cháy kho quẹt, cơm cháy sài gòn,... https://www.facebook.com/comchaychabongsaigonannam https://sweetiehouse.vn/com-chay-cha-bong-sai-gon


Website url https://sweetiehouse.vn/com-chay-cha-bong-sai-gon

Joined 4 months ago

Featured Channels