HAT DINH DUONG Nhap Khau

0 videos 0 Followers

Description

Sweetie House chuyên Kinh doanh bán sỉ và bán lẻ các loại hạt dinh dưỡng và sản phẩm thực phẩm từ Mỹ Úc về Việt Nam, sấy khô chất lượng cao: hạt mắc ca tách vỏ, quả óc chó, hạt chia hạt lanh,... https://www.facebook.com/hatdinhduongnhapkhau.sweetiehouse https://sweetiehouse.vn/hat-dinh-duong


Website url https://sweetiehouse.vn/hat-dinh-duong

Joined 10 months ago

Featured Channels