muaphelieu247

0 videos 0 Followers

Description

https://muaphelieu247.com/ chuyên thu mua các loại phế liệu: Phế liệu đồng, sắt, thép, nhôm, điện tử, vải,... hoạt động thu mua địa bàn trên cả nước


Website url https://muaphelieu247.com

Joined 9 months ago

Featured Channels