trandinhhieu

0 videos 0 Followers

Description

Xin chào! tôi là Trần Đình Hiếu, chủ biên blog trandinhhieu.com - một thành viên của nhóm chuyên gia SaleReal Team thuộc công ty BĐS #SaleReal. #trandinhhieu Số 4, đường 56, Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh 0901353917 http://trandinhhieu.com/


Website url http://trandinhhieu.com

Joined 10 months ago

Featured Channels