tranducminhtam

0 videos 0 Followers

Description

Trần Đức Minh Tâm là một chuyên gia dinh dưỡng, đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong điều trị, can thiệp dinh dưỡng, đào tạo, huấn luyện về dinh dưỡng


Website url https://nhathuocsumo.vn/tran-duc-minh-tam

Joined 6 months ago

Featured Channels