ถ่ายทอดสดโรงจังหันเช้าวันที่ 23 กันยายน 2563

Published a month ago

Like
Dislike
Share
Save
Flag

ถ่ายทอดสดโรงจังหันเช้าวันที่ 23 กันยายน 2563
การประพฤติพรหมจรรย์แม้จะไม่มีศีลใดๆ ที่ท่านปู่ว่าดี เป็นแบบไหนหรือครับ และที่เขาว่าชายชาตรี จะต้องถือพรหมจรรย์นานถึง 7 ปี จริงไหม
การรู้เดียงสาในสัตว์เดรัจฉานมีไหม
ปัจจุบันแม้เด็กเล็กก็เข้าใจความหมายใดๆได้ และช่วยเหลือตนเองได้ หากจะบวชเณรต่ำกว่า 7 ขวบ ได้ไหม

Show more

Comments