ถ่ายทอดสดโรงจังหันเช้าวันที่ 24 กันยายน 2563

Published a month ago

Like
Dislike
Share
Save
Flag

ถ่ายทอดสดโรงจังหันเช้าวันที่ 24 กันยายน 2563
เราสามารถถวายมะขามป้อมกับลูกสมอ แด่พระสงฆ์ ในช่วงเวลาหลังเพล ไปแล้วได้หรือไม่
สาธุๆยินดีในบุญและยินดีรับบุญทั้งหลายทีเกิดขึ้นคะสาธุๆ
ยินดีในธรรมที่อาจารย์แสดงและยินดีรับบุญค่ะ
พุทธรูปังหิงสิ
https://mega.nz/folder/OR020Qbb#PD1qTYQ4woCJ2v9UWanRtA
ขอบุญนี้จงบันดาลให้คนชั่วได้ถอยห่างเปิดทางให้คนดีได้ดำเนินพบทางประเสริฐ

Show more

Comments